Skiabteilung by SV Schemmerhofen

Team

Frank -Ricky- Amann
Ski - Instructor
Angi Baumgart
Snowboard - Grundstufe
Michele Bohlig
Ski - Grundstufe
Matthias Brugger
Ski - Grundstufe
Anja Cardis
Snowboard - Grundstufe- Sportl. Leiter Snowboard
Lissy Dobler
Ski - Grundstufe
Corina Egle
Ski - Grundstufe
Iris Frey
Ski - Grundstufe
Kai -Räncher- Frommann
Ski - Instructor
Melanie Haid
Ski - Grundstufe
Stefan Haid
Snowboard - Grundstufe
Ralf Haller
Ski - Instructor
Stefan -Steve- Hensinger
Ski - Instructor
Dagmar Hirn
Ski - Grundstufe
Marie Jehle
Ski - Nachwuchsteam
Uli Kärcher
Ski - DSV Skilehrer
Ingo -Chef- Karremann
Ski - DSV Skilehrer - Skischulleiter
Isabell -Isa- Karremann
Ski - Anwärter
Daniel -Dani- Kehrle
Ski - DSV Skilehrer
Michael -Kuschi- Kehrle
Ski - Instructor
Shannon Korff
Ski - Grundstufe
Thorsten Krebs
Snowboard - Instructor
Hannah Lotz
Ski - Grundstufe
Pia Lotz
Ski - Grundstufe
Dietmar -Döner- Maier
Ski - Instructor
Florian -Flo- Mayer
Ski - Instructor
Larissa Mayer
Ski - Nachwuchsteam
Lorenz Mayer
Ski - Anwärter
Fabian -Fabi- Ogger
DSV Skilehrer
Max Ogger
Snowboard - Nachwuchsteam
Tobias -To- Pappelau
Ski - DSV Skilehrer
Jan Philipp
Snowboard - Nachwuchsteam
Rico Raiber
Ski - Nachwuchsteam
Roland Raiber
Ski - Instructor
Ronja Raiber
Ski - Grundstufe
Thomas Ried
Ski - LSV Skilehrer
Marius Rodi
Snowboard - Grundstufe
Tim Scheiffele
Ski Anwärter
Christian Scherer
Ski - Grundstufe
Katja Schilling
Ski - Instructor
Tobias -Tobi- Schilling
Ski - DSV Skilehrer - Landesausbilder - sportlicher Leiter Ski
Andreas Schmid
Ski - Instructor
Johannes Schmidberger
Snowboard - Anwärter
Tobias -Tobi- Schmidberger
Ski - Grundstufe
Daniel -Schmitzi- Schmitt
Snowboard - Grundstufe
Mira Schwarzer
Ski - Anwärter
Sylvia Wagner
Ski - Instructor
Maritta -Itti- Weber
Ski - Instructor
Tobias Weiss
Snowboard - Anwärter
Alina Werle
Ski - Nachwuchsteam
Andre Werle
Ski - Instructor
Bernhard -Börnie- Werle
Ski - Instructor - Abteilungsleiter
Wiedenmayer Nadine
Ski Anwärter
Matthias -Ti- Zimmermann
Ski - Grundstufe - Instructor Tour